Rejestracja/informacja: (18) 442 12 22

Certyfikaty i nagrody

Specjalistyczne Centrum Medyczne "Novo-Med" działa na bardzo konkurencyjnym rynku medycznym dopiero od trzech lat, jednak już teraz otrzymujemy motywujące do zdwojonej pracy oznaki zaufania.

Jedną z takich oznak jest przyznanie SCM „Novo-Med” pierwszego miejsca w konkursie „Mój sposób na biznes” organizowanym przez Sądecki Urząd Pracy pod patronatem Ryszarda Nowaka, Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Przy wyborze laureatów, pod ocenę brane były m.in. motywy podjęcia decyzji o uruchomieniu działalności gospodarczej,

sposoby przezwyciężenia problemów przy tworzeniu i rozwoju firmy, jakość i innowacyjność działań, które zapewniły firmie sukces, sposób planowania rozwoju firmy oraz oddziaływanie firmy na otoczenie, w tym także na tworzenie nowych miejsc pracy.

Od nagród i wyróżnień zdecydowanie bardziej cenimy sobie zaufanie i zadowolenie naszych Pacjentów, jednak cieszymy się także z takich sygnałów potwierdzających słuszność obranej przez nas drogi..