Rejestracja/informacja: (18) 442 12 22

Poradnia logopedyczna

Poradnia zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do 18 roku życia, jak również dorosłych.

Terapia logopedyczna obejmuje korekcję dysfunkcji oralnych, stymulacje polisensoryczne, terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem, upośledzonych umysłowo, z wadą słuchu, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa oraz innymi zespołami chorobowymi.

Lekarze przyjmujący w tej poradni

  • mgr Beata Kudyba
  • mgr Urszula Serkowska
  • mgr Grażyna Pawłowska
  • mgr Agata Dyrek

Cennik:

wizyta pierwszorazowa - 130 zł

wizyta kontrolna - 100 zł

zaświadczenie logopedyczne - 80 zł

opinia logopedyczne - 120 zł